Har du glemt dit kodeord?

Indtast venligst dit brugernavn eller emailadresse. Instruktioner i nulstilling af kodeord vil blive emailet til dig med det samme.
Nulstil kodeord

Tilbage til loginformular 

Menighedsråd

Menighedsrådet tiltrådte 1. søndag i advent 2020 og er valgt for en fireårig periode. 

Menighedsrådets opgaver spænder meget bredt og har derfor stor indflydelse på kirkens liv og vækst. Overordnet set skal de skabe gode vilkår for evangeliets forkyndelse og for den kristne menigheds liv.

Derudover er det menighedsrådet, som skal bestyre kirkegården og værne om kirkens kulturværdier i form af bygninger og inventar. Det er også menighedsrådet, som godkender ændringer i gudstjenesten og har ledelsesansvar for medarbejdere i kirken, dog ikke præsterne, der ansættes af Kirkeministeriet.


Kontakt

De enkelte menighedsrådsmedlemmer kontaktes via kirkekontoret

Postadresse: Tårnvej 350, 2610 Rødovre

Telefon: 3670 7400

Mail: groendalslund.sogn@km.dk

Menighedsrådsformand: Karsten Køllund

Næstformand: Gert Sager

Kasserer: Jann Larsen

Kontaktperson: Caroline Brøchner Polke Mortensen

Bente Jensen

Johnnie Gregersen

Kathe Christiansen

Peter Mortensen

Janne Christiansen

Sognepræst: Martin Holt Jensen

Sognepræst: Louise Marinus Mouritzen

 

Medarbejderobservatør: Dannie Bøllehuus

Menighedsrådsmøder

Menighedsrådet holder møde en gang om måneden med undtagelse af december og juli.

Alle møder er offentlige og afholdes i sognegården. 

Dagsorden

Dagsordnen er tilgængelig ugen inden mødet her på siden.

Bilag til de enkelte punkter på dagsordenen kan ses på kirkekontoret. 

Kommende møder

27jan kl. 16:00

Menighedsrådsmøde27jan kl. 16:00
17feb kl. 16:00

Menighedsrådsmøde

Menighedsrådets møder er offentlige

17feb kl. 16:00

Udvalg under menighedsrådet

Forretnings- & budgetudvalg

Formanden og Formanden for Kirkegårdsudvalget 

Kassereren (Jann Larsen) 

Formanden for Bygningsudvalget 

Formanden for Aktivitetsudvalget 

Kirkegårdsudvalg

Karsten Køllund (MR)

Peter B. Mortensen (MR)

Janne Christiansen (MR)

Kathe Christensen (MR)

Gert Sager (MR)

Bygningsudvalg

Gert Sager (MR)

Bente Jensen (MR)

Karsten Køllund (MR)

Ove Sørensen (Kirkeværge)


Aktivitetsudvalg

Janne Christiansen (MR)

Bente Jensen (MR)

Kathe Christiansen (MR)

Johnnie Gregersen (MR)

Louise Marinus Mouritzen (Sognepræst)

Ane Bjørnsson (Frivillig)

Henriette Mekni (Frivillig)

Jakob Lindbirk  (Ansat)

Signe Bang Hansen (Ansat)

Lisbet Hansen (Ansat)

 

 

Familieudvalg

Caroline B. P. Mortensen (MR)

Peter B. Mortensen (MR)

Kathe Christiansen (MR)

Johnnie Gregersen (MR)

Janne Christiansen (MR)

Martin Holt Jensen (Sognepræst)