Brugerlogin

Indtast dit brugernavn og kodeord her for at logge ind på websitet:
Log ind

Har du glemt dit kodeord?

Menighedsråd

Menighedsrådet tiltrådte 1. søndag i advent 2016 og er valgt for en fireårig periode. 

Menighedsrådets opgaver spænder meget bredt og har derfor stor indflydelse på kirkens liv og vækst. Overordnet set skal de skabe gode vilkår for evangeliets forkyndelse og for den kristne menigheds liv.

Derudover er det menighedsrådet, som skal bestyre kirkegården og værne om kirkens kulturværdier i form af bygninger og inventar. Det er også menighedsrådet, som godkender ændringer i gudstjenesten og har ledelsesansvar for medarbejdere i kirken, dog ikke præsterne, der ansættes af Kirkeministeriet.


Kontakt

De enkelte menighedsrådsmedlemmer kontaktes via kirkekontoret

Postadresse: Tårnvej 350, 2610 Rødovre

Telefon: 3670 7400

Mail: groendalslund.sogn@km.dk

Menighedsrådsformand: Aksel Mikkelsen
Privat tlf: 4027 4848 
Mail: 7138@sogn.dk

Næstformand: Karsten Køllund

Kasserer: Jann Larsen

Kontaktperson: Anette Munk

Ane Bjørnsson

Birthe Pedersen

Caroline Hansgaard

Gert Sager

Janne Christiansen

Sognepræst: Martin Holt Jensen

Sognepræst: Louise Marinus Kristensen

 

Menighedsrådsmøder

Menighedsrådet holder møde en gang om måneden med undtagelse af december og juli.

Alle møder er offentlige og afholdes i sognegården. 

Bilag til de enkelte punkter på dagsordenen kan ses på kirkekontoret. 

Kommende møder

29jan kl. 18:00

Menighedsrådsmøde

Menighedsrådets møder er offentligt tilgængelige, alle er velkomne til at komme og …

29jan kl. 18:00
26feb kl. 18:00

Menighedsrådsmøde

Menighedsrådets møder er offentligt tilgængelige, alle er velkomne til at komme og …

26feb kl. 18:00

Forretnings- & budgetudvalg

Formanden (Aksel Mikkelsen) 

Kassereren (Jann Larsen) 

Formanden for Kirkegårdsudvalget (Karsten Køllund) 

Formanden for Bygningsudvalget (Gert Sager) 

Formanden for Aktivitetsudvalget (Janne Christiansen)

Kirkegårdsudvalg

Karsten Køllund (MR)(formand) 

Caroline Hansgaard (MR)

Janne Christiansen (MR)

Ane Bjørnsson (MR)

Gert Sager (MR)

Aktivitetsudvalg

Janne Christiansen (MR) (formand)

Martin Holt Jensen (Sognepræst)

Louise Marinus Kristensen (Sognepræst)

Ane Bjørnsson (MR)

Birthe Pedersen (MR)

Henriette Mekni (Frivillig)

Rune Skov Thomassen (Ansat)

Jakob Storm Mahler (Ansat)

Signe Bang Hansen (Ansat)

Bygningsudvalg

Gert Sager (MR) (formand) 

Caroline Hansgaard (MR)

Karsten Køllund (MR)

Gudstjenesteudvalg

Janne Christiansen (MR)

Martin Holt Jensen (Sognepræst)

Louise Marinus Kristensen (Sognepræst)

Kommunikationsudvalg

Caroline Hansgaard (MR)

Louise Marinus Kristensen (Sognepræst)

Ellen Jensen (Frivillig)

Signe Bang Hansen (Ansat)