Brugerlogin

Indtast dit brugernavn og kodeord her for at logge ind på websitet:
Log ind

Har du glemt dit kodeord?

Menighedsråd

Menighedsrådet tiltrådte 1. søndag i advent 2016 og er valgt for en fireårig periode. 

Menighedsrådets opgaver spænder meget bredt og har derfor stor indflydelse på kirkens liv og vækst. Overordnet set skal de skabe gode vilkår for evangeliets forkyndelse og for den kristne menigheds liv.

Derudover er det menighedsrådet, som skal bestyre kirkegården og værne om kirkens kulturværdier i form af bygninger og inventar. Det er også menighedsrådet, som godkender ændringer i gudstjenesten og har ledelsesansvar for medarbejdere i kirken, dog ikke præsterne, der ansættes af Kirkeministeriet.


Kontakt

De enkelte menighedsrådsmedlemmer kontaktes via kirkekontoret

Postadresse: Tårnvej 350, 2610 Rødovre

Telefon: 3670 7400

Mail: groendalslund.sogn@km.dk

Menighedsrådsformand: Karsten Køllund

Næstformand: Gert Sager

Kasserer: Jann Larsen

Kontaktperson: Anette Munk

Ane Bjørnsson

Birthe Pedersen

Caroline Brøchner Polke Mortensen

Aksel Mikkelsen

Janne Christiansen

Sognepræst: Martin Holt Jensen

Sognepræst: Louise Marinus Mouritzen

 

Menighedsrådsmøder

Menighedsrådet holder møde en gang om måneden med undtagelse af december og juli.

Alle møder er offentlige og afholdes i sognegården. 

Bilag til de enkelte punkter på dagsordenen kan ses på kirkekontoret. 

Kommende møder

Ingen begivenheder fundet.

Forretnings- & budgetudvalg

Formanden og Formanden for Kirkegårdsudvalget (Karsten Køllund)

Kassereren (Jann Larsen) 

Formanden for Bygningsudvalget (Gert Sager) 

Formanden for Aktivitetsudvalget (Janne Christiansen)

Kirkegårdsudvalg

Karsten Køllund (MR)(formand) 

Caroline Brøchner Polke Mortensen (MR)

Janne Christiansen (MR)

Ane Bjørnsson (MR)

Gert Sager (MR)

Aktivitetsudvalg

Janne Christiansen (MR) (formand)

Martin Holt Jensen (Sognepræst)

Louise Marinus Mouritzen (Sognepræst)

Ane Bjørnsson (MR)

Birthe Pedersen (MR)

Henriette Mekni (Frivillig)

Rune Skov Thomassen (Ansat)

Signe Bang Hansen (Ansat)

Lisbet Hansen (Ansat)

 

 

Bygningsudvalg

Gert Sager (MR) (formand) 

Caroline Brøchner Polke Mortensen (MR)

Karsten Køllund (MR)

Ove Sørensen (Kirkeværge)

Gudstjenesteudvalg

Janne Christiansen (MR)

Martin Holt Jensen (Sognepræst)

Louise Marinus Mouritzen (Sognepræst)

Kommunikationsudvalg

Caroline Brøchner Polke Mortensen (MR)

Louise Marinus Mouritzen (Sognepræst)

Ellen Jensen (Frivillig)

Signe Bang Hansen (Ansat)