Brugerlogin

Indtast dit brugernavn og kodeord her for at logge ind på websitet:
Log ind

Har du glemt dit kodeord?

Du er her: 

Menighedsrådsvalg 2020

Et menighedsråd er Danmarks mest lokale demokrati. Her er du tæt på dine naboer og du kan medvirke til at kirken, skolen, boligforeningerne, bodegaen, fitnesscenteret og andre lokale institutioner har glæde af hinanden, og indgår i meningsfuldt samarbejde med resten af lokalområdet. Her kan du være med til at skabe sammenhængskraft i Rødovre.

Kirken er rum for årets og livets højtider og særlige begivenheder. Men kirken er også et lokalt fællesskab på tværs af alder, beskæftigelse og politisk overbevisning. Menighedsrådet arbejder for at sikre de bedste rammer for en levende og relevant folkekirke. Menighedsrådet har indflydelse på gudstjenesteformerne i sognet, på hvilke tilbud kirken skal have til børn og unge, på kirkens diakonale/sociale arbejde og meget mere. Menighedsrådet står for ansættelser og for at vedligeholde kirken og sikre økonomi og rammer for liv og vækst i sognet. 

Du skal stille op til menighedsrådsvalget, fordi du har noget at give. Men der er også en masse at få: Et lokalt netværk, et fællesskab om en vigtig opgave, erfaringer med foreningsliv og meget mere.

Orienteringsmøde tirsdag den 18. august kl. 19

På orienteringsmødet vil det nuværende menighedsråd fortælle om rådets arbejde i den forløbne fire år og om de kommende opgaver. Desuden vil de forklare reglerne for afholdelse af valgforsamlingen, som er der, hvor det kommende menighedsråds medlemmer (10 stk.) vælges. Alle er meget velkomne til at deltage i orienteringsmødet og stille spørgsmål til det nuværende menighedsråd.

Valgforsamlingen tirsdag den 15. september 2020 kl. 19

På valgforsamlingen kan alle, der er valgbare til menighedsrådet stille op som kandidat til den kommende 4-års periode i rådet. Valgbar er ethvert myndigt medlem af folkekirken, som er bosiddende i sognet eller som har løst sognebånd. Kandidaterne præsenterer sig på mødet, og der er mulighed for debat. Der gennemføres en skriftlig afstemning om de opstillede kandidater. Resultatet afgør, hvem der er valgt til menighedsrådet.

Hvis man er interesseret i at stille op som medlem af Grøndalslund Sogns nye menighedsråd, eller hvis man vil høre nærmere om det at være menighedsrådsmedlem eller om de nye valgregler, så kan man kontakte vores kirkekoordinator Bettina Pedersen på tlf. 3670 7400 eller mail: bepe@km.dk.

Del dette: