Brugerlogin

Indtast dit brugernavn og kodeord her for at logge ind på websitet:
Log ind

Har du glemt dit kodeord?

Du er her: 

Valgkamp af Martin Holt Jensen

Så er der valg, ikke bare et, men to, og der tales om både borgerret og borgerpligt, og om valg af afgørende betydning for både Danmarks, Europas og Verdens fremtid. Men hvad skal vi stille op med det som kirke og som kristne?

Der er ikke tradition for i Danmark, at der tales politik i kirken, og man skal være varsom som præst, med at være for politisk i sin prædiken. Men er det helt galt at tale politik i forbindelse med en kristen kirke?

For 500 år siden skrev Martin Luther et skrift, om hvordan man, som kristen, havde pligt til at være lydig over for den verdslige øvrighed, der var ikke demokrati dengang, snarere tværtimod, og det vil også være forkert at sige, at Martin Luther fik startet en proces, som førte til demokrati, man han talte på en ny måde om den enkeltes forhold til Gud, kirken og øvrigheden, som vi stadig bærer med os i den måde vi taler samfund og rettigheder i dag.

Luther mente, at man som kristen lever i en ufuldkommen verden, hvor Guds Rige endnu ikke er brudt fuldt igennem. Og fordi verden består af mennesker, som er fejlbarlige (eller syndere), og ikke altid opfører sig hensigtsmæssigt over for hinanden, så er der behov for en verdslig øvrighed, som kan sikre lov og orden i samfundet, og sørge for gode rammer for, at man kan have kirker, hvor evangeliet forkyndes. Ifølge Luther har kristne pligt til at indordne sig under de regler og normer, som samfundet sætter, fordi Gud står bag både den verdslige magt og bag kirken.

Samfundsordenen i Danmark i dag, er ikke et enevældigt monarki, men et demokrati, men det må stadig være sådan, at kristne skal indordne sig under de normer og regler som gælder, og at man tager de pligter på sig, som følger med. Derfor kunne man godt, med Luther, argumentere for, at det ikke bare er en kristen pligt at stemme, men at man bør stille op som kandidat og lade sig vælge.

Uanset hvad, så bebor vi som kristne en del af verden, og skal leve vores liv i den, ikke afsondret fra den. Vi kan ikke blive inde i kirkerne, men går efter hver gudstjeneste, dåb, begravelse og konfirmation ud ad kirkedøren, ud i samfundet, og her må vi tage et medansvar for, at det er en verden, hvor de stærke bærer de for tiden svage, hvor der er frihed til at tro og hvor det at være et religiøst menneske ikke er noget man skal skamme sig over, men noget som danner et grundlag for de værdier man går til sit arbejde og sin hverdag med, og dermed også hvilke værdier man har, når man går ind i stemmeboksen.

Der skal ikke tales politik fra prædikestolen, men religion, politik, tro og samfund, kan ikke adskilles, fordi religiøse mennesker er en del af samfundet. Så længe gudsriget ikke er brudt igennem, så må vi sætte vores lid til, at der er politikere, som kan lede landet, og vores privilegium – modsat på Luthers tid – er, at vi kan vælge dem, vi vil have til føre det verdslige sværd.

God valgkamp derude. 

Del dette: