Du er her: 

At dele tanker, liv og tro

Af sognepræst Martin Holt Jensen.

Gang på gang satte Jesus sig ned, eller gik op på et bjerg eller ind i en synagoge og underviste. Han fortalte historier og lignelser. Alt hvad han sagde og gjorde med sin person, var undervisning af disciplene og alle andre, for at de skulle kende deres næste, dem selv og Gud bedre. Da han forlod dem, gjorde han det med befalingen om, at nu skulle de gå ud i alverden og gøre det samme, altså lære andre, hvad han havde lært dem.

Og det gør vi så. Kirken underviser. Vi har konfirmander, minikonfirmander, studiekredse, højskoledage og foredrag. Men det er ikke kun i de åbenlyse situationer, at kirken underviser. For hver gang vi mødes som mennesker, om det så er til gudstjeneste, vielse eller kirkekaffe, så er det for at lære noget om hinanden, for at få en bedre forståelse af, hvem vores næste er, og for at få en større indsigt i, hvad det vil sige, at vi alle er skabt i Guds billede.

At være kirke er altid at være i et fællesskab, hvor vi udvikler os selv og hinanden og vores tro og viden. Det er altså ikke kun ansatte, der kan undervise i kirken, men noget vi alle kan, når vi fortæller om noget, som er vigtigt for os. Undervisning i kirken bliver altså et rum, hvor vi i fællesskab lytter og fortæller til hinanden.

Hver anden onsdag, når der er åbent i onsdagscaféen i Grøndalslund bliver det tydeligt, at alle kan undervise. Her mødes man med andre til hyggeligt samvær. Ofte vil der være en, som fortæller om sig selv. Det er ganske uformelt, og der opstår et helt særligt rum, hvor der er plads til spørgsmål, kommentarer og drøftelser, og man går derfra en lille smule klogere på det menneske, som turde stille sig op og fortælle, undervise, andre om sig selv.

Læs mere om onsdagscaféen her

Del dette: