Du er her: 

Nyt fra kirkegården

Efteråret er gået sin vante gang med smukke efterårsfarver og bunker af nedfaldne blade. Sommerens blomster er igen udskiftet med gran, som pynter på kunstfærdig vis. 

Det er tydeligt, at medarbejderne har nydt at være kreative, og glæden er stor, når gravstedsejere bliver glade for gravstedernes nye grønne vinterdragt. Tak for det, det er altid rart, når ens arbejdet bliver påskønnet.

Nu skulle man tro, at der umiddelbart ikke er mere at gøre på kirkegården, før det igen bliver forår,
andet end at søge vinterhi, gå i dvale og afvente forårets komme.
Men nej, det er nu, vi har tiden til større vedligeholdelsesopgaver, og der er meget at gå i gang med.

På kirkegården har store beplantninger set bedre tider. Der skal ryddes, og der skal plantes nyt. På denne måde sikres, at kirkegården forbliver smuk også ude i fremtiden. Denne vinter er det især beplantningen langs den store parkeringsplads, som står for tur. Beplantningen i skellet langs Nørregårdsvej vil også blive prioriteret.

Asfaltbelægningen trænger generelt til nyt slidlag. Det er en meget stor og bekostelig opgave, som betyder, at det er nødvendigt at dele opgaven i etaper.
Men i hvert fald er det godt, at vi nu er startet på asfaltarbejdet og har fået ny asfalt på den store parkeringsplads. Også den lille parkeringsplads ved kirkegårdskontoret har fået nyt slidlag.

I kirkegårdsparken er der løbende blevet henlagt grøntaffald og bunkevis af grene. Forhåbentlig vil det lykkedes at udføre en gennemgribende oprydning. Herudover trænger stierne også til at blive stabiliseret og gjort farbare. Planen er at udlægge jernbaneskærver, der efterfølgende dækkes af et blødt lag trædevenligt flis. Arbejdet opstartes i år og forventes udført henover de kommende vintre.

Grøndalslund Kirke og kirkegården har længe været en del af ”Grøn Kirke” med klima og miljø på dagsordenen. Som grøn kirke er det derfor vigtigt at vælge miljørigtige løsninger.
Da kirkegården således stod for at skulle investere i en ny mandskabsvogn, faldt det naturligt at indkøbe en miljøvenlig ClubCar med litium batteri og solcelletag.
På kirkegården blev mandskabsvognen indviet og beundret på behørig vis med pizza og sprudlende læskedrik.

Sidst men ikke mindst har menighedsrådet foranlediget opsætning af et smukt juletræ ved sognegården, der lyser op i de mørke vintermåneder. Jeg håber det vil glæde mange julehjerter.

Tina Albrechtsen
Kirkegårdsleder

Del dette: