Konfirmation

Konfirmationen er en tradition som blev indført i Danmark i 1736 i forbindelse med pietismen. Her skulle de unge mennesker undervises og overhøres i kristendom, og bagefter var de voksne og kunne tage ansvar for deres eget trosliv.

I dag er der ingen overhøring, men i Grøndalslund Kirke mener vi stadig, at konfirmationen handler om at gøre de unge mennesker åndeligt myndige. At lære dem at sætte ord på deres tro og på deres tvivl og fortælle dem, at de altid allerede er elsket af Gud, sådan som han lovede dem det ved deres dåb.

Er konfirmanden ikke døbt, sker dette ved en gudstjeneste inden selve konfirmationen.

Har du spørgsmål angående konfirmationen eller konfirmandundervisningen, så kontakt en af præsterne.

Hvornår?

Konfirmationer ved Grøndalslund Kirke finder sted hvert år første og anden lørdag i maj.

Første lørdag i maj konfirmeres Nyager Skoles 8. X og 8. Y, anden lørdag i maj konfirmeres Nyager Skoles 8. Z samt konfirmander fra øvrige skoler.

Indskrivningen finder sted på kirkens hjemmeside i løbet af juli og august og undervisningen begynder i september.