Brugerlogin

Indtast dit brugernavn og kodeord her for at logge ind på websitet:
Log ind

Har du glemt dit kodeord?

Folkekirkemedlem

Som medlem af Den Danske Folkekirke, er du medlem af en kristen kirke, med Luthersk-Evangelisk afsæt.

Til Folkekirken betaler man et medlemsbidrag i form af kirkeskat – det betyder også at børn og unge uden skattepligtig indkomst, ikke betaler medlemsbidrag.

Som folkekirkemedlem har du ret til konfirmation, vielse i kirken og ved livets afslutning at blive kirkeligt begravet eller bisat.


Indmeldelse

I langt de fleste tilfælde sker indmeldelse i folkekirken i forbindelse med dåb. Overvejende barnedåb. Man er altså ikke født medlem. Er man ikke blevet barnedøbt, sker indmeldelse ved senere dåb – for eksempel i forbindelse med konfirmation. Men det er aldrig for sent at blive døbt!

Ved dåb/indmeldelse af børn og unge under 18 er det den person der har forældremyndigheden, der træffer beslutning om, om dåb/indmeldelse skal finde sted. Er den unge over 15, skal han eller hun dog selv samtykke ved underskrift.

Hvis du er blevet døbt i en anden kristen kirke, skal du ikke døbes igen. Så er det nok at kontakte præsten med henblik på indmeldelse.

Genindmeldelse

Skulle du på et tidligere tidspunkt i dit liv have valgt at melde dig ud af Folkekirken, og fortryder du, så kan du genoptages som medlem ved skriftlig anmeldelse til den kirkebogsførende præst.

Her i Grøndalslund er det Martin Holt Jensen.

Er du i tvivl om, om du er medlem?

På borger.dk kan du se om du er indmeldt og/eller udmeldt. Du skal logge på med NemID og slå op i CPR (Samfund og rettigheder/Medlemskab af folkekirken/Registerindsigt(CPR)). 

Du kan også se på din skatteopgørelse, om der er trukket kirkeskat. Det er udtryk for, at du er registreret som medlem i CPR. Hvis du ikke er medlem og opdager, at der alligevel er trukket kirkeskat, er det en fejl. Henvend dig til SKAT for at få den rettet.

Du kan ikke på samme tid være medlem af flere trossamfund. Men indtræder du i et andet, skal du selv sørge for udmeldelse af Den Danske Folkekirke.

Udmeldelse

Hvis du vil melde dig ud af folkekirken, skal du tage kontakt til præsten eller kirkekontoret i dit sogn. Du kan henvende dig personligt eller skriftligt og skal oplyse, hvor og hvornår du er født og døbt. Oplysningerne fremgår af din fødsels- og dåbsattest.

Husk, at det ikke er sikkert at sende CPR-nummer via en ukrypteret mailforbindelse.

Er du under 18 år, skal indehaveren af forældremyndigheden træffe beslutningen. Er du fyldt 15 år, skal du dog selv samtykke i beslutningen.

Kirkebogsføreren registrerer udmeldelsen i kirkebogen og den bliver automatisk registreret i CPR-registret. Efterfølgende kan du udskrive en registerindsigt fra borger.dk, hvor det fremgår hvornår du er udmeldt.

Efter udmeldelsen skal du ikke betale kirkeskat. Hvis kirkeskatten alligevel fremgår af din forskudsopgørelse, skal du henvende dig til SKAT, som retter fejlen.

Det koster ikke noget at melde sig ud af folkekirken.

Hvad går kirkeskatten til?

Som medlem støtter du via kirkeskatten en række kulturelle og sociale tiltag. For eksempel:

Personregistrering: Kirkekontoret et statsligt kontor uden religiøst indhold. Ved at bibeholde personregistreringen i sognene, sikres muligheden for personlig kontakt også i landets yderområder. Der er altid en kirke i nærheden, hvor i mod der kan være rigtig langt til et kommunekontor eller lignende.

Socialt arbejde: For eksempel besøgsvenner hos ældre, sorggrupper og meget andet.

Et levende kirke– og kulturliv over hele Danmark:Det er blandt andet med til at sikre at koncerter, foredrag, kor, babysalmesang og lignende ikke er noget der kun finder sted i de store byer – det er altså en støtte til lokalsamfundet.

Vedligehold af kirker og kirkegårde - Altså en støtte til vedligehold af og oplysning om 1000 års Danmarkshistorie. Men også en støtte til at lokale kirkegårde kan bevares, og begravelser derved til stadighed kan foregå i lokalområdet. Og at der altid er nogen til at varetage og vedligeholde gravstederne.

Gratis konfirmationsundervisning, og dåbsoplæring - Dermed gives børn og unge muligheden for selv at træffe et kvalificeret valg, om de ønsker medlemskab eller ej.

Bidrag til præstelønninger - Det betyder at det fortsat altid er muligt at komme i kontakt med præst, uanset hvor i landet du befinder dig. Præstegerningen er meget andet end gudstjenester. Manger bruger præsten til fortrolige samtaler, personlige spørgsmål og problemer. Præsten har som den eneste embedsperson fuld tavshedspligt. Der er tillige knyttet præster til en lang rækker institutioner som sygehus, hospice, fængsler, forsvaret og uddannelsesinstitutioner. Det betyder også at der er plads til forskellighed blandt præster, og at det står dig frit for at finde en præst der passer til dine behov.

Konsekvenser ved udmelding

Overvej konsekvenserne for både dig og dine nærmeste før du melder dig ud:

Præsten vil selvfølgelig respektere dit ønske om ikke længere at være medlem. Det har han/hun pligt til. Præsten og kirken vil se udmeldelsen som en tilkendegivelse at du ikke ønsker kirkelig medvirken ved dine personlige mærkedage. Hvis du for eksempel ikke er medlem ved din død, vil det altså ses som et udtryk for at du ikke ønsker en kirkelig bisættelse eller begravelse. Dine pårørende skal altså selv stå for højtideligheden omkring din bisættelse eller begravelse. Du bør forinden tale med dine pårørende om din udmeldelse, og dine ønsker til begravelse eller bisættelse.

Ved langt de fleste kirkegårde vil prisen for et gravsted med videre, være højere for personer, som ved deres død ikke var medlem af folkekirken. Dette skyldes at kirkegårdsdriften delvist finansieres af kirkeskatten, altså medlemmerne. Kirkeskatteprocenten varierer fra kommune til kommune. I Rødovre Kommune ligger den pt. på 0,72 % af den enkeltes samlede indkomst.