Brugerlogin

Indtast dit brugernavn og kodeord her for at logge ind på websitet:
Log ind

Har du glemt dit kodeord?

Begravelse og bisættelse

At miste en man holdt af kan være hårdt, og derfor er det vigtigt at man får sagt ordentligt farvel.

Her kan kirken og den kristne begravelse være med til at give et særligt rum at få taget afsked i. Her er vi sammen om i bøn, salmer, tale og jordpåkastelse at minde os selv og Gud om, at det menneske, som vi tager afsked med, var særligt og var elsket af Gud.

I den kristne begravelse med jordpåkastelsesritualet som noget helt centralt husker vi på, at vi er skabt og villet af Gud, og at han fortsat vil os, når vi er døde.


Valg af kirke

Man kan blive begravet eller bisat fra Grøndalslund Kirke, hvis man var medlem af folkekirken og boede i sognet på dødstidspunktet, hvis man havde løst sognebånd til en af præsterne, eller hvis man havde særlig tilknytning til kirken.

Særlig tilknytning foreligger altid, hvis du:

  • Tidligere har haft bopæl i sognet. Dette gælder, uanset hvor længe du har boet i sognet.
  • Har nære pårørende, der bor i sognet (her tænkes på forældre, søskende eller børn)
  • Har forældre, ægtefælle, søskende eller børn begravet på kirkegården i sognet.

Samtale med præsten

Når der er aftalt tidspunkt for den kirkelige handling, aftales der også tidspunkt for samtale med præsten. Her taler I om afdødes liv, vælger salmer og evt. musik, og taler i det hele taget om alle de tanker, der melder sig, når man har mistet. Man kan også bede præsten bede en bøn eller synge sammen med familien.


Valg af gravsted

Selve gravstedet henvender man sig til kirkegårdskontoret for at købe.

Man kan altid købe et gravsted på vores kirkegård og få sine kære begravet der, også selvom den kirkelige handling finder sted i en anden kirke.

I dagene efter et dødsfald skal man som pårørende midt i sorgen tage stilling til en masse spørgsmål og ordne mange praktiske ting. De fleste henvender sig til en bedemand for at få hjælp til det praktiske i forbindelse med dødsfald og begravelse/bisættelse.

 

 

Det skal du gøre

Har man mistet nogen, skal dødsfaldet anmeldes til kirkekontoret i det sogn, hvor afdøde havde folkeregisteradresse, også selvom den kirkelige handling skal finde sted fra en kirke eller et kapel i et andet sogn. Hurtigst muligt efter dødsfaldet skal du anmode om begravelse eller ligbrænding på borger.dk 

Du kan også vælge at lade en bedemand gøre dette for dig, og det kan i det hele taget være en god hjælp for mange, at kontakte en bedemand, som kan tage sig af alt det praktiske.

Ved en bisættelse eller en begravelse fra Grøndalslund Kirke, kontakter man selv bedemanden, kirkekontoret eller en af præsterne for at aftale tid for selve begravelsen eller bisættelsen.