Menighedsråd

Menighedsrådsformand: Aksel Mikkelsen

Privat tlf: 40 27 48 48 
Mail: 7138@sogn.dk

Næstformand: Karsten Køllund

Kasserer: Jann Larsen

Kontaktperson: Anette Munk

Ane Bjørnsson

Birthe Pedersen

Caroline Hansgaard

Gert Sager

Janne Christiansen

Sognepræst: Martin Holt Jensen

Sognepræst: Louise Marinus Kristensen

Medarbejderobservatør: Søren Nielsen


De enkelte menighedsrådsmedlemmer kontaktes via kirkekontoret

Postadresse: Tårnvej 350, 2610 Rødovre

Telefon: 36 70 74 00

Mail: groendalslund.sogn@km.dk

Menighedsrådets arbejde

Menighedsrådet tiltrådte 1. søndag i advent 2016 og er valgt for en fireårig periode. 

Menighedsrådets opgaver spænder meget bredt og har derfor stor indflydelse på kirkens liv og vækst. Overordnet set skal de skabe gode vilkår for evangeliets forkyndelse og for den kristne menigheds liv.

Derudover er det menighedsrådet, som skal bestyre kirkegården og værne om kirkens kulturværdier i form af bygninger og inventar. Det er også menighedsrådet, som godkender ændringer i gudstjenesten og har ledelsesansvar for medarbejdere i kirken, dog ikke præsterne, der ansættes af Kirkeministeriet.

Menighedsrådsmøder

Menighedsrådet holder møde en gang om måneden med undtagelse af december.

Alle møder er offentlige og afholdes i sognegården. 

Kommende møder

31jan kl. 18:00

Menighedsrådsmøde

Menighedsrådesmøder er offentlige og afholdes i sognegården.

31jan kl. 18:00
28feb kl. 18:00

Menighedsrådsmøde

Menighedsrådesmøder er offentlige og afholdes i sognegården.

28feb kl. 18:00
21mar kl. 18:00

Menighedsrådsmøde

Menighedsrådesmøder er offentlige og afholdes i sognegården.

21mar kl. 18:00
25apr kl. 18:00

Menighedsrådsmøde

Menighedsrådesmøder er offentlige og afholdes i sognegården.

i: Store sal

25apr kl. 18:00

Udvalg under menighedsrådet

Forretnings- & budgetudvalg

Formanden (Aksel Mikkelsen) 

Kassereren (Jann Larsen) 

Formanden for Kirkegårdsudvalget (Karsten Køllund) 

Formanden for Bygningsudvalget (Gert Sager) 

Formanden for Aktivitetsudvalget (Janne Christiansen)

Sognepræst Martin Holt Jensen 

Kirkegårdsudvalg

Karsten Køllund (formand) 

Caroline Hansgaard 

Janne Christiansen 

Ane Bjørnsson 

Gert Sager 

Aktivitetsudvalg

Janne Christiansen (formand)

Sognepræst Martin Holt Jensen 

Sognepræst Louise Marinus Kristensen

Ane Bjørnsson 

Janne Christiansen 

Birthe Pedersen 


Bygningsudvalg

Gert Sager (formand) 

Caroline Hansgaard 

Karsten Køllund 

Gudstjenesteudvalg

Janne Christiansen

Sognepræst: Martin Holt Jensen

Sognepræst: Louise Marinus Kristensen

Kommunikationsudvalg

Caroline Hansgaard

Sognepræst: Louise Marinus Kristensen


Menighedsplejen

Birthe Pedersen 

Anette Munk 

Sognepræst Martin Holt Jensen 

Sognepræst Louise Marinus Kristensen