Brugerlogin

Indtast dit brugernavn og kodeord her for at logge ind på websitet:
Log ind

Har du glemt dit kodeord?

Menighedsplejen

Hvad er formålet med menighedsplejen?

Menighedsplejens formål er at varetage diakonale (kirkeligt sociale) opgaver over for sognets beboere, enkeltpersoner såvel som grupper.

Vi vil medvirke til at:

 1. skabe gode vilkår for sognets beboere
 2. skabe inkluderende fællesskaber og
 3. være åbne og fordomsfrie over for alle.

Hvad gør Menighedsplejen?

Menighedsplejen foretager uddelinger efter ansøg-ning som støtte de mennesker i sognet, der har behov for hjælp, som ikke ydes af kommunen.

Menighedsplejen gennemfører kirkelige sociale aktiviteter som tilbud til sognets beboere. Nogle aktiviteter gennemføres i samarbejde med andre menighedsplejer i kommunen.

Uddelinger

Menighedsplejen har fire kategorier af uddelinger:

 • Julehjælp.
 • Konfirmationshjælp.
 • Sommerferiehjælp.
 • Akuthjælp.

Kontakt

Ansøgninger om hjælp og øvrige henvendelser til Menighedsplejen kan ske til?

Grøndalslund Kirkes kontor (kordegn),
Tårnvej 350, 2610 Rødovre.
Tlf.  36 70 74 00
e-mail: groendalslund.sogn@km.dk

Projekt i menighedsplejen

En aften med udsatterådet

I 2016 fik Rødovre et ”Udsatteråd”, der arbejder for at forbedre socialt udsatte borgeres vilkår og tilværelse i Rødovre. Socialt udsatte defineres som personer, der har udfordringer som misbrug, sindslidelse, kriminalitet, fattigdom, ledighed, ensomhed eller hjemløshed.

Udsatterådets formål er at give socialt udsatte en stemme, og derfor har rådet medlemmer, der selv har erfaringer med at være udsat. Gennem rådet får udsatte mulighed for at rådgive Kommunalbestyrelsen om særlige udfordringer og igangsætte aktiviteter, der kan gøre en forskel.

Dette arbejde vil menighedsplejen gerne støtte op om.

Derfor arrangerer vi ”En aften med Rødovre Udsatteråd” torsdag den 28. november kl. 19 i Sorgnegården. Vi får besøg at to af Udsatterådets medlemmer, som vil fortælle om deres arbejde og give alle mulighed for at stille spørgsmål.

Konfirmationskjoler

Vi indsamler vi brugte konfirmationskjoler og låner dem ud til kommende konfirmander. Projektet er bæredygtigt, idet det er genbrug, og et socialt, idet konfirmationskjoler kan være dyre, og økonomisk trængte familier kan spare denne udgift ved at låne kjolen i kirken.

Onsdagscafé

Onsdagscaféen holder åbent onsdage i ulige uger fra kl. 10-12 i sognegården, hvor man kan hygge med andre, nyde en kop kaffe og en bid brød.

Foruden det hyggelige samvær er der flere af deltagerne, som strikker og hækler. 

Nogle gange er der også et lille oplæg i caféen.

Telefonkæden

Rødovre Sogns Menighedspleje har en telefonkæde, som har til formål at skabe tryghed i hverdagen for mennesker, som bor alene. Ikke mindst ældre mennesker kan føle sig usikre ved tanken om at komme til at ligge hjælpeløse, hvis de falder eller bliver syge.

Julestue

Søndag den 24. november holder Menighedsplejen julestue, hvor alle indtægter går til vores julehjælp. Julestuen varer fra kl. 14-16.30. Undervejs vil der være mulighed for at købe gløgg og æbleskiver, forskellige hjemmelavede ting som kager, marmelader og håndarbejde. Der vil også i år være en tombola med lækre gevinster, doneret af lokale erhvervsdrivende.

Hjemmebag til julestue

Skulle du elske at strikke, sy, bage, sylte eller hvad det nu måtte være, så har vi brug for effekter til vores julestue. Alt er velkommen, vi har kun to ”regler”:

 • Det skal være hjemmelavet,
 • og det eneste du får for det, er glæden ved at give.

Effekter til julestuen kan løbende afleveres på kirkekontoret, dog senest torsdag den 21. november.

Har du sylteglas i overskud, så tager vi gerne imod dem, rengjorte og med låg, på kirkekontoret, hvor de så kan hentes, hvis nogen mangler til deres hjemmelavede marmelader og syltetøj.

Julehjælp

For nogle kan det være svært at få økonomien til at hænge sammen i dagligdagen, og derfor kan december og julen opleves som endnu sværere at komme igennem. Menighedsplejen vil gerne give en håndsrækning til de familier og enkeltpersoner, der har det økonomisk svært.

For at kunne få julehjælp af menighedsplejen skal du have bopæl i Grøndalslund Sogn. Du skal sende os en ansøgning med din adresse, dine kontaktoplysninger og oplyse antallet af hjemmeboende børn under 18 år.

Ansøgningen kan sendes til sognepræst Martin Holt Jensen på mhje@km.dk, afleveres i kirkens postkasse, på kirkekontoret eller på mail til groendalslund.sogn@km.dk Hjælpen gives i form af gavekort til Føtex.

Børn mellem 0-18 år kan også søge om en gave via Juleønsketræet i Rødovre Centrum. Dette sker i samarbejde med Vestegnens Rotary Klub. Ansøgning med barnets alder, adresse og ønske (til max 300 kr.) sendes til en af præsterne eller kirkekontoret.

Tilvejebringelse af midler

Menighedsplejen tilvejebringer midler til uddelinger og til gennemførelse af aktiviteter ved:

 • Indsamlinger ved afholdte aktiviteter.
 • Salg af indsamlede donationer og lopper.
 • Salg ved afholdte aktiviteter.
 • Donerede kollekter fra menighedsrådet.
 • Donerede frivillige bidrag.
 • Testamenteret arv.
 • Legater fra Samvirkende Menighedsplejer

Hvem består Menighedsplejen af?

Grøndalslund Sogns Menighedspleje er oprettet af Menighedsrådet ved en stiftende generalforsamling den 22. april 2012 og består af menighedens medlemmer, der vælger 7 medlemmer til bestyrelsen.

Menighedsrådet vælger 2 af disse bestyrelsesmedlemmer. Kirkens præster og kordegn er medlemmer, såfremt de ønsker det. 

Menighedsplejen

Formand: Martin Holt Jensen (Sognepræst)

Næstformand: Bente Jensen (frivillig)

Kasserer: Arly Larsen (Frivillig)

Sekreter: Signe Bang Hansen (Kirke- og kulturmedarbejder)

Louise Marinus Kristensen (Sognepræst)

Birthe Pedersen (MR)

Anette Munk (MR)

Henriette Arzrouni (Frivillig)

Ellen Jensen (Frivillig)

Kirsten Torp (Frivillig)