Brugerlogin

Indtast dit brugernavn og kodeord her for at logge ind på websitet:
Log ind

Har du glemt dit kodeord?

Menighedsplejen

Hvad er formålet med menighedsplejen?

Menighedsplejens formål er at varetage diakonale (kirkeligt sociale) opgaver over for sognets beboere, enkeltpersoner såvel som grupper.

Vi vil medvirke til at:

 1. skabe gode vilkår for sognets beboere
 2. skabe inkluderende fællesskaber og
 3. være åbne og fordomsfrie over for alle.

Hvad gør Menighedsplejen?

Menighedsplejen foretager uddelinger efter ansøg-ning som støtte de mennesker i sognet, der har behov for hjælp, som ikke ydes af kommunen.

Menighedsplejen gennemfører kirkelige sociale aktiviteter som tilbud til sognets beboere. Nogle aktiviteter gennemføres i samarbejde med andre menighedsplejer i kommunen.

Uddelinger

Menighedsplejen har fire kategorier af uddelinger:

 • Julehjælp.
 • Konfirmationshjælp.
 • Sommerferiehjælp.
 • Akuthjælp.

Kontakt

Ansøgninger om hjælp og øvrige henvendelser til Menighedsplejen kan ske til?

Grøndalslund Kirkes kontor (kordegn),
Tårnvej 350, 2610 Rødovre.
Tlf.  36 70 74 00
e-mail: groendalslund.sogn@km.dk

Projekter under menighedsplejen

Onsdagscafé

Onsdagscaféen holder åbent onsdage i ulige uger fra kl. 10-12 i sognegården, hvor man kan hygge med andre, nyde en kop kaffe og en bid brød.

Foruden det hyggelige samvær er der flere af deltagerne, som strikker og hækler. 

Nogle gange er der også et lille oplæg i caféen.

Konfirmationskjoler

Vi indsamler vi brugte konfirmationskjoler og låner dem ud til kommende konfirmander. Projektet er bæredygtigt, idet det er genbrug, og et socialt, idet konfirmationskjoler kan være dyre, og økonomisk trængte familier kan spare denne udgift ved at låne kjolen i kirken.

Diakoniens dag

Diakoni betyder tjeneste og handler om den tjeneste eller omsorg, vi opfordres til, at have for hinanden. Nogle dage er vi dem, der tjener, og andre dage er vi den, der har brug for hjælp. 

Sammen med andre kirker og menighedsplejer i Rødovre sætter vi fokus på diakoni når vi holder Diakoniens dag den anden søndag i februar.

Telefonkæden

Rødovre Sogns Menighedspleje har en telefonkæde, som har til formål at skabe tryghed i hverdagen for mennesker, som bor alene. Ikke mindst ældre mennesker kan føle sig usikre ved tanken om at komme til at ligge hjælpeløse, hvis de falder eller bliver syge.

 
 
 

Tilvejebringelse af midler

Menighedsplejen tilvejebringer midler til uddelinger og til gennemførelse af aktiviteter ved:

 • Indsamlinger ved afholdte aktiviteter.
 • Salg af indsamlede donationer og lopper.
 • Salg ved afholdte aktiviteter.
 • Donerede kollekter fra menighedsrådet.
 • Donerede frivillige bidrag.
 • Testamenteret arv.
 • Legater fra Samvirkende Menighedsplejer

Hvem består Menighedsplejen af?

Grøndalslund Sogns Menighedspleje er oprettet af Menighedsrådet ved en stiftende generalforsamling den 22. april 2012 og består af menighedens medlemmer, der vælger 7 medlemmer til bestyrelsen.

Menighedsrådet vælger 2 af disse bestyrelsesmedlemmer. Kirkens præster og kordegn er medlemmer, såfremt de ønsker det. 

Menighedsplejen

Formand: Martin Holt Jensen (Sognepræst)

Næstformand: Bente Jensen (frivillig)

Kasserer: Arly Larsen (Frivillig)

Sekreter: Signe Bang Hansen (Kirke- og kulturmedarbejder)

Louise Marinus Mouritzen (Sognepræst)

Birthe Pedersen (MR)

Anette Munk (MR)

Henriette Arzrouni (Frivillig)

Ellen Jensen (Frivillig)

Kirsten Torp (Frivillig)