Brugerlogin

Indtast dit brugernavn og kodeord her for at logge ind på websitet:
Log ind

Har du glemt dit kodeord?

Menighedsplejen

Hvem består Menighedsplejen af?

Grøndalslund Sogns Menighedspleje er oprettet af Menighedsrådet ved en stiftende generalforsamling den 22. april 2012 og består af menighedens medlemmer, der vælger 7 medlemmer til bestyrelsen.

Menighedsrådet vælger 2 af disse bestyrelsesmedlemmer. Kirkens præster og kordegn er medlemmer, såfremt de ønsker det. 

Hvad gør Menighedsplejen?

Menighedsplejens formål er at støtte de mennesker i sognet, der har behov for hjælp, som ikke ydes af kommunen.

Det kan vi bl.a. gøre ved:

  • Kollekter i kirken
  • Frivillige bidrag
  • Julestue
  • Arv
  • Legater fra ”Samvirkende Menighedsplejer”
  • Indsamlinger ved aktiviteter

Hvilke former for hjælp ydes?

Af Menighedsplejens vedtægter fremgår, at der ydes hjælp til nedenstående formål:

Julehjælp ydes med et grundbeløb og et beløb for hvert hjemmeboende barn under 18 år til de i sognet, som har svært ved at få økonomi til at holde jul for.

Sommerferiehjælp ydes f.eks i form af hjælp til spejderlejr, højskoleophold o.l.

Akuthjælp ydes efter skøn

Ansøgninger om hjælp og øvrige henvendelser til Menighedsplejen kan ske til?

Grøndalslund Kirkes kontor (kordegn),
Tårnvej 350, 2610 Rødovre.
Tlf.  36 70 74 00
e-mail: groendalslund.sogn@km.dk

Menighedsplejen

Formand: Martin Holt Jensen (Sognepræst)

Næstformand: Bente Jensen (frivillig)

Kasserer: Arly Larsen (Frivillig)

Sekreter: Signe Bang Hansen (Kirke- og kulturmedarbejder)

Louise Marinus Kristensen (Sognepræst)

Birthe Pedersen (MR)

Anette Munk (MR)

Henriette Arzrouni (Frivillig)

Ellen Jensen (Frivillig)

Kirsten Torp (Frivillig)

Nyt projekt i menighedsplejen