Grøndalslund kirkegård

Grøndalslund Kirkegård har et samlet areal på 112.000 kvadratmeter. Området tættest på kirken blev indviet til begravelse den 12. februar 1952. Siden er kirkegården blevet udvidet af flere omgange, efterhånden som behovet har vist sig. 

Kirkegården og dens medarbejderes arbejdsopgaver er at yde en service ved køb af gravsted, begravelser og urnenedsættelser. Samtidig skaber de, gode rammer for de efterladtes sorgproces. Grøndalslund kirkegården tilbyder mange forskellige gravstedstyper og forskellige ydelser, så som vedligehold af gravstedet, div. blomster, gran mm. Kontakt kirkegårdskontoret for at høre nærmere. 

Foruden at yde en service i forbindelse med begravelser, er Grøndalslund kirkegården et dejligt grønt åndehul midt i byens travlhed. Den benyttes af efterladte, men også af hundeluftere og mennesker, som søger roen i naturen. Et stort område er endnu ikke taget i brug som gravplads, og det er derfor udlagt til en lille kirkegårdspark.

Der har gennem årene været mange dygtige fagfolk involverede i kirkegårdens anlæg. Det smukke og harmoniske udseende, som karakterisere Grøndalslund kirkegård i dag, er frugten af mange menneskers arbejde. Du kan læse mere om kirkegårdens historie her