Brugerlogin

Indtast dit brugernavn og kodeord her for at logge ind på websitet:
Log ind

Har du glemt dit kodeord?

Miniprædiken - Påskedag ved sognepræst Martin Holt Jensen

Dagens tekster kan læses her www.bibelselskabet.dk/paaskedag-fra-anden-raekke

Skærtorsdag med sin fodvask og fællesspisning og langfredag med torturen og henrettelsen og tårerne er den fysiske påmindelse om, at vi er endelige væsner, der er sat i verden for at være noget for hinanden, og en påmindelse om, at vi lever og at vi skal dø. Man kan finde al mulig åndelig og teologisk føde i disse helligdage, hvor meget de end lægger vægt på det fysiske, fordi de trods alt taler om fællesskabet, som jo selvom det er fysisk, alligevel overskrider det fysiske, fordi vi ikke behøver at røre hinanden for at vise at vi er venner, eller græde for at være kede af det, eller have fysisk ondt for at lide.
Men med påskemorgen forholder det sig anderledes, for alt hvad vi er overladt til på denne dag er håbet og troen. Der er intet fysisk, ingen berøring, intet bevis eller tegn, der er kun tomhed.
Hele kristendommens budskab hviler på udsagnet om, at der var en grav, og at den var tom. Jesus stod ikke udenfor og ventede på kvinderne, eller sad inde i graven opvakt og frisk. Han dukkede ikke op hjemme hos dem. Nej, graven var tom, og det eneste der lød den første påskemorgen, det eneste, der mødte kvinderne, var det samme, som har mødt kristne lige siden, og som også møder os denne påskemorgen. Nemlig ordet om, at han er opstået, han er ikke her, han er gået i forvejen for os.
Det fysiske kommer til kort, fællesskabet kan ikke skabe det, videnskaben kan ikke bevise det, det er kun troens øje, der kan se det. Det er kun i det abstrakte, i håbet, i følelserne, i uvisheden, i uvidenheden, i alt det, som sjældent har en plads, når vi diskuterer, hvad der er sandt eller falsk, at budskabet om at livet har sejret over døden kan findes. At Guds almagt, langfredag blev til afmagt og påskemorgen blev til kærlighedsmagt.
Påske er en trossag, men som med så mange andre ting, så er det netop trossager, der giver os håb. Håbet kan give os en tro på, at det vi sætter pris på aldrig er helt tabt.
Påskemorgen er Guds kærlighedserklæring til os. Et budskab om at vi ikke behøver at have styr på alt, og slet ikke vores død, men at vi kan sætte alt ind på at leve for og med hinanden i det fysiske liv, som nu engang er vores, fordi Gud har taget hånd om vores død ved at gøre den til tomhed, og lade livet og kærligheden være fyldestgørende. Påskemorgen puster Ånd i det døde, og genskaber os til et levende håb. Et livets håb, her og nu, og i al evighed.
Den tomme grav er liv og fred, den er budskabet om, at vende blikket fra døden til livet, og frimodigt gå ud i tilværelsen og møde hinanden med et ”Godmorgen”, præcis som Jesus gjorde det med kvinderne, da de med frygt og glæde løb tilbage fra graven til livet.
”Lovet være Gud, vor Herre Jesus Kristi fader, som i sin store barmhjertighed har genfødt os til et levende håb ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde.”
Glædelig påske!
Amen.

Salmer til dagen:
Nr. 224 Stat op min sjæl i morgengry
lyttildanskesalmer.dk/224/
Nr. 218 Krist stod op af døde
lyttildanskesalmer.dk/218/
Nr. 828 Det er påske! Alting springer ud (100 Salmer)
www.youtube.com/watch
Nr. 236 Påskeblomst! Hvad vil du her
Nr. 234 Som forårssolen morgenrød
Nr. 240 Dig være ære
lyttildanskesalmer.dk/240/