Har du glemt dit kodeord?

Indtast venligst dit brugernavn eller emailadresse. Instruktioner i nulstilling af kodeord vil blive emailet til dig med det samme.
Nulstil kodeord

Tilbage til loginformular 

Søndagsgudstjeneste

Den traditionelle gudstjeneste om søndagen hedder også højmessen. Dens forløb følger et rimelig fast mønster, der har rødder tilbage til de første kirker. Men også reformationen, Grundtvig og tidens ånd har sat sit præg på ritualer og form. De øvrige gudstjenester, der således ikke er højmesser, kan have en mere fleksibel struktur. 

Dåb

Såfremt der er dåb, ligger denne efter 2. salme. Dåbsbarn med forældre føres ind under præludiet, og ud under postludiet. Herunder står menigheden op.

Læs mere om dåb i Grøndalslund Kirke.

Månedens salme

Salmesangen er en vigtig del af den danske gudstjeneste. Det er skønt og sundt at synge sammen, og det forunderlige er, at under fællessang begynder hjerterne at slå i samme takt. Sang er altså med til at understrege og styrke fællesskabet.

Derfor har menighedsrådet ved Grøndalslund Kirke besluttet, at i hver måned skal én bestemt salme synges ved alle månedens søndagsgudstjenester. Det bliver salmen efter nadveren, hvor vi kan styrke fællessangen og kendskabet til salmer både i og udenfor salmebogen.

Syng frejdigt med på månedens salme og alle de øvrige, og kom gerne med forslag til salmer, vi skal have på som månedens salme.

Sådan forløber vores søndagsgudstjeneste

Klokkeringning
Der afsluttes med 3 x 3 klokkeslag – de såkaldte bedeslag

Præludium
Indledende musik ved organisten

En kort indledning ved præsten – dagens tema

Indledningskollekt
En bøn der slår dagens tema an

1. salme

Hilsen
Præsten: ”Herren være med jer” – Menighed og kor: ”Og Herren være med dig!”

Læsning fra bibelen
Menigheden rejser sig.  Læsningen er enten fra det Gamle Testamente eller fra et af brevene i det Nye Testamente.

Trosbekendelsen
Synges af menigheden i fællesskab. Derefter sætter menigheden sig igen.

2. salme

Evangelielæsning
Menigheden rejser sig. Præsten: ”Dette hellige evangelium skriver evangelisten …” Menigheden: ”Gud være lovet for sit glædelige budskab”. Efter læsningen sætter menigheden sig igen.

Prædiken

Kirkebøn

Evt. Motet
Et stykke musik ved organist og evt. sangere. Velegnet til personlig refleksion over tekst og prædiken, eller som en lille smuk pause.

Apostolsk velsignelse
Præsten: ”Lad os med apostlen tilønske hinanden” Menigheden rejser sig. Efter velsignelsen hilser man på hinanden med et lille nik og et ”Guds fred”.

3. salme

Nadver
Vi bruger ritual C fra Ritualbogen. Efter indstiftelsesordene synges vers tre af salme nr. 439 – O du guds lam.

Under uddelingen 4. salme

5. salme – Månedens salme
Den 5. salme er en fast salme, der bestemmes for en måned ad gangen.

Udgangskollekt

Velsignelsen
Menigheden rejser sig. Efter velsignelsen svarer menigheden med tre gange ”Amen”.

6. salme

Meddelelser

Udgangsbøn

Postludium
Afsluttende orgelmusik. I Grøndalslund Kirke har vi tradition for at blive siddende under postludiet.

 

Måske er du også interesseret i...