Brugerlogin

Indtast dit brugernavn og kodeord her for at logge ind på websitet:
Log ind

Har du glemt dit kodeord?

Søndagsgudstjeneste

Den traditionelle gudstjeneste om søndagen hedder også højmessen. Dens forløb følger et rimelig fast mønster, der har rødder tilbage til de første kirker. Men også reformationen, Grundtvig og tidens ånd har sat sit præg på ritualer og form. De øvrige gudstjenester, der således ikke er højmesser, kan have en mere fleksibel struktur. 

Dåb

Såfremt der er dåb, ligger denne efter 2. salme. Dåbsbarn med forældre føres ind under præludiet, og ud under postludiet. Herunder står menigheden op.

Læs mere om dåb i Grøndalslund Kirke.


Datoer for søndagsgudstjenester:

21jul kl. 10:00

Søndagsgudstjeneste

5. søndag efter Trinitatis v/Henrik Jul Petersen - pastor emeritus, tidligere …

21jul kl. 10:00
28jul kl. 17:00

Søndagsgudstjeneste

6. s. e. Trinitatis v. Morten Jakobsen

Det en en fast tradition, at der er …

28jul kl. 17:00
04aug kl. 10:00

Søndagsgudstjeneste

 7. s. e. Trinitatis v. Morten Jakobsen

Det en en fast tradition, at der er …

04aug kl. 10:00
11aug kl. 10:00

Søndagsgudstjeneste

 8. s. e. Trinitatis

Det en en fast tradition, at der er gudstjeneste hver søndag.
De …

11aug kl. 10:00

Sådan forløber vores søndagsgudstjeneste

Klokkeringning
Der afsluttes med 3 x 3 klokkeslag – de såkaldte bedeslag

Præludium
Indledende musik ved organisten

En kort indledning ved præsten – dagens tema

Indledningskollekt
En bøn der slår dagens tema an

1. salme

Hilsen
Præsten: ”Herren være med jer” – Menighed og kor: ”Og Herren være med dig!”

Læsning fra bibelen
Menigheden rejser sig.  Læsningen er enten fra det Gamle Testamente eller fra et af brevene i det Nye Testamente.

Trosbekendelsen
Synges af menigheden i fællesskab. Derefter sætter menigheden sig igen.

2. salme

Evangelielæsning
Menigheden rejser sig. Præsten: ”Dette hellige evangelium skriver evangelisten …” Menigheden: ”Gud være lovet for sit glædelige budskab”. Efter læsningen sætter menigheden sig igen.

Prædiken

Kirkebøn

Evt. Motet
Et stykke musik ved organist og evt. sangere. Velegnet til personlig refleksion over tekst og prædiken, eller som en lille smuk pause.

Apostolsk velsignelse
Præsten: ”Lad os med apostlen tilønske hinanden” Menigheden rejser sig. Efter velsignelsen hilser man på hinanden med et lille nik og et ”Guds fred”.

3. salme

Nadver
Vi bruger ritual C fra Ritualbogen. Efter indstiftelsesordene synges vers tre af salme nr. 439 – O du guds lam.

Under uddelingen 4. salme

5. salme – Månedens salme
Den 5. salme er en fast salme, der bestemmes for en måned ad gangen.

Udgangskollekt

Velsignelsen
Menigheden rejser sig. Efter velsignelsen svarer menigheden med tre gange ”Amen”.

6. salme

Meddelelser

Udgangsbøn

Postludium
Afsluttende orgelmusik. I Grøndalslund Kirke har vi tradition for at blive siddende under postludiet.