Brugerlogin

Indtast dit brugernavn og kodeord her for at logge ind på websitet:
Log ind

Har du glemt dit kodeord?

Søndagsgudstjeneste

Den traditionelle gudstjeneste om søndagen hedder også højmessen. Dens forløb følger et rimelig fast mønster, der har rødder tilbage til de første kirker. Men også reformationen, Grundtvig og tidens ånd har sat sit præg på ritualer og form. De øvrige gudstjenester, der således ikke er højmesser, kan have en mere fleksibel struktur. 

Dåb

Såfremt der er dåb, ligger denne efter 2. salme. Dåbsbarn med forældre føres ind under præludiet, og ud under postludiet. Herunder står menigheden op.

Læs mere om dåb i Grøndalslund Kirke.

Månedens salme

I denne tid, hvor vi ikke kan komme til gudstjeneste, skal I ikke snydes for månedens samle. Her kan I høre organist Rune Skov Thomassen og kirkesanger Marie Dreisig fremfører månedens salme “Påskeblomst! Hvad vil du her” af Grundtvig (nr 236 i salmebogen)

Påskeblomst! hvad vil du her?
Bondeblomst fra landsbyhave
uden duft og pragt og skær!
hvem er du velkommen gave?
Hvem mon, tænker du, har lyst
dig at trykke ømt til bryst?
Mener du, en fugl tør vove
sang om dig i Danmarks skove?

Ej i liflig sommerluft
spired du på blomsterstade,
ej så fik du rosens duft,
ikke liljens sølverblade;
under vinterstorm og regn
sprang du frem i golde egn,
ved dit syn kun den sig fryder,
som har kær, hvad du betyder.

Påskeblomst! men er det sandt:
Har vi noget at betyde?
Er vor prædiken ej tant?
Kan de døde graven bryde?
Stod han op, som ordet går?
Mon hans ord igen opstår?
Springer klart af gule lagen
livet frem med påskedagen?

Kan de døde ej opstå,
intet har vi at betyde,
visne må vi brat i vrå,
ingen have skal vi pryde;
glemmes skal vi under muld,
vil ej vokset underfuld
smelte, støbes i det dunkle
og som lys på graven funkle.

Påskeblomst! en dråbe stærk
drak jeg af dit gule bæger,
og som ved et underværk
den mig hæver, vederkvæger:
Hanegal og morgensang,
synes mig, af den udsprang;
vågnende jeg ser de døde
i en påske-morgenrøde.

Ja, jeg ved, du siger sandt:
Frelseren stod op af døde!
Det er hver langfredags pant
på en påske-morgenrøde:
Hvad er segl og sværd og skjold
mod den Herre kæk og bold?
Avner kun, når han vil ånde,
han, som svor os bod for vånde.

N.F.S. Grundtvig 1817

Sådan forløber vores søndagsgudstjeneste

Klokkeringning
Der afsluttes med 3 x 3 klokkeslag – de såkaldte bedeslag

Præludium
Indledende musik ved organisten

En kort indledning ved præsten – dagens tema

Indledningskollekt
En bøn der slår dagens tema an

1. salme

Hilsen
Præsten: ”Herren være med jer” – Menighed og kor: ”Og Herren være med dig!”

Læsning fra bibelen
Menigheden rejser sig.  Læsningen er enten fra det Gamle Testamente eller fra et af brevene i det Nye Testamente.

Trosbekendelsen
Synges af menigheden i fællesskab. Derefter sætter menigheden sig igen.

2. salme

Evangelielæsning
Menigheden rejser sig. Præsten: ”Dette hellige evangelium skriver evangelisten …” Menigheden: ”Gud være lovet for sit glædelige budskab”. Efter læsningen sætter menigheden sig igen.

Prædiken

Kirkebøn

Evt. Motet
Et stykke musik ved organist og evt. sangere. Velegnet til personlig refleksion over tekst og prædiken, eller som en lille smuk pause.

Apostolsk velsignelse
Præsten: ”Lad os med apostlen tilønske hinanden” Menigheden rejser sig. Efter velsignelsen hilser man på hinanden med et lille nik og et ”Guds fred”.

3. salme

Nadver
Vi bruger ritual C fra Ritualbogen. Efter indstiftelsesordene synges vers tre af salme nr. 439 – O du guds lam.

Under uddelingen 4. salme

5. salme – Månedens salme
Den 5. salme er en fast salme, der bestemmes for en måned ad gangen.

Udgangskollekt

Velsignelsen
Menigheden rejser sig. Efter velsignelsen svarer menigheden med tre gange ”Amen”.

6. salme

Meddelelser

Udgangsbøn

Postludium
Afsluttende orgelmusik. I Grøndalslund Kirke har vi tradition for at blive siddende under postludiet.

 

Måske er du også interesseret i...