Studiekredse

I vinterhalvåret afholder begge kirkens præster en studiekreds.

Ved dåben får man tegnet korsets tegn både for ansigtet og brystet – en måde at vise at man er kristen både med hjernen og hjertet på, derfor kan man heller ikke nøjes med at føle kristendom, man skal også vide kristendom. Der er masser af ting at vide og drøfte og det er det vi gør, når præsterne holder studiekredse, så deler vi viden om Bibelen, kirkehistorien og teologien.

Men der er også mange andre måder at vide noget om tro og kirke på, og derfor holder vi også foredrag og underviser konfirmander.

Studiekreds om B. S. Ingemann

Ingemann var ikke selv teolog, men præstesøn, og fik så at sige evangeliet ind med modermælken. Han hentede sin inspiration i det nære og let genkendelige. I sneglen med hus på ryg, og barnet der lå på puden, i skaberværket og den oplevede kærlighed. Måske er det denne genkendelighed og gennemskuelighed, der gør, at så mange af hans salmer stadig lever videre den dag i dag, og at flere af dem hører til blandt den lille håndfuld salmer også ikke kirkevante danskere kender til.

Ingemann anses ofte for at være en lidt naiv salmedigter, hvilket vel nok skyldes, at hans mest kendte og elskede salmer oprindeligt er skrevet til børn. Men man skal ikke tage fejl. Bag ved de let genkendelige billeder og letforståelige tekster gemmer sig en veludviklet teologi.

Men Ingemann er også mere end børnesalmerne. Han var romandigter, historiefortæller, kateket og en ivrig brevskriver. Blandt hans nærmeste venner var både Grundtvig, H. C. Andersen og St. St. Blicher.

Vi skal i studiekredsen stifte bekendtskab med nogle af både de kendte og nogle af de nu næsten glemte skrifter fra Ingemanns hånd, samt lære lidt om manden bag.

Vi mødes den 2. torsdag i måneden kl. 14-16. (ikke i maj)

Bibelstudiekreds om Johannesevangeliet

Johannesevangeliet er det nyeste evangelium, men det er også et af de evangelier, som har haft den største indflydelse på, hvordan vi tænker kirke. Evangelisten har haft nogle helt andre mål med sin fortælling, og derfor møder vi en særlig struktur, teologi og fortælleform i Johannesevangeliet end i de tre andre evangelier.

I studiekredsen om Johannesevangeliet, læser vi til hver gang 1-2 kapitler, og så mødes vi for at høste ”læsefrugter”. Alle ser lidt forskelligt på verden, og derfor også på det de læser, og i studiekredsen ser vi det som en stor gave at kunne dele ud af betragtninger til hinanden, så vi får udvidet vores forståelse for evangeliet, for vores tro og tvivl og for vores forståelse af hinanden.

Martin Holt Jensen leder studiekredsen. Han forbereder til hver gang noget om baggrunden og bibel- og kirkehistorien for det vi læser. Vi mødes sidste torsdag i måneden kl. 14-16.