Studiekreds

I vinterhalvåret afholder begge kirkens præster en studiekreds.

Ved dåben får man tegnet korsets tegn både for ansigtet og brystet – en måde at vise at man er kristen både med hjernen og hjertet på, derfor kan man heller ikke nøjes med at føle kristendom, man skal også vide kristendom. Der er masser af ting at vide og drøfte og det er det vi gør, når præsterne holder studiekredse, så deler vi viden om Bibelen, kirkehistorien og teologien.

Men der er også mange andre måder at vide noget om tro og kirke på, og derfor holder vi også foredrag og underviser konfirmander.

Sola Scriptua - skriften alene

Det er netop i år 500 år siden, Luther efter sigende slog sine 95 teser op på kirkedøren i Wittenberg, og dermed efter gængs opfattelse satte reformationen i gang. Noget af det afgørende nye ved reformationen var synet på Bibelen, men hvordan så Luther egentlig på skriften?

Hvad er evangelium ifølge Luther? Betyder ”skriften alene”, at de bibelske tekster skal læses bogstaveligt, og hvor efterlader det fortolkningen? Er det overhovedet muligt for os i dag at læse Bibelen med samme skriftsyn, som det Luther lagde for dagen? Og skal vi stræbe efter det?

Igennem læsning af nogle af Luthers egne tekster, samt nutidige perspektiverende tekster, skal vi se nærmere på Luthers skriftsyn og dets betydning for os i dag. 

Louise Marinus Kristensen står for studiekredsen.

Bibelstudiekreds om Johannesevangeliet

Johannesevangeliet er det nyeste evangelium, men det er også et af de evangelier, som har haft den største indflydelse på, hvordan vi tænker kirke. Evangelisten har haft nogle helt andre mål med sin fortælling, og derfor møder vi en særlig struktur, teologi og fortælleform i Johannesevangeliet end i de tre andre evangelier.

I studiekredsen om Johannesevangeliet, læser vi til hver gang 1-2 kapitler, og så mødes vi for at høste ”læsefrugter”. Alle ser lidt forskelligt på verden, og derfor også på det de læser, og i studiekredsen ser vi det som en stor gave at kunne dele ud af betragtninger til hinanden, så vi får udvidet vores forståelse for evangeliet, for vores tro og tvivl og for vores forståelse af hinanden.

Martin Holt Jensen leder studiekredsen. Han forbereder til hver gang noget om baggrunden og bibel- og kirkehistorien for det vi læser. Vi mødes 4. torsdag i måneden kl. 14-16.