Brugerlogin

Indtast dit brugernavn og kodeord her for at logge ind på websitet:
Log ind

Har du glemt dit kodeord?

"Sidst På Ugen" - Spisning og foredrag

"Sidst på ugen" er et tilbagevendende arrangement, hvor vi inviterer til fællesspisning og efterfølgende foredrag i sognegården. Arrangementet finder sted 2-3 gange om året. Det har ikke en fast frekvens, men bliver annonceret bl.a. her på hjemmesiden og i kirkebladet.

Typisk er det nødvendigt at tilmelde sig, og der er en egenbetaling på 50 kr.

Aftenen slutter med en kort andagt i kirken. 

Tidligere "Sidst på ugen"

Torsdag den 29. november 2018 holdt vi "Sidst på ugen" titlen “Grundtvigs kvinder- kvinderne bag Grundtvig!”

Foredraget var med præsten Niels Eric Grunnet, som selv beskriver sit foredrag således: ”I foredraget hører vi om de kvinder, der på hver sin vis kom til at præge Grundtvig fra vugge til grav. Gift blev han ikke mindre end tre gange med stærke, intelligente kvinder, der på hver sin vis tog del i de omvæltninger, der prægede Grundtvigs såvel indre som ydre liv. Grundtvig var et følsomt gemyt, og hans fascination af det kvindelige blev en digterisk metafor for det livsoplysende, livsbekræftende og livsskabende, mennesker imellem og mellem Gud og os.” 

Niels Eric Grunnet har fra 1960 været præst ved Aalborg domkirke og siden sognepræst i Fredensborg, i Haarby og i Egebæksvang. Fra 2008 har han været institutionspræst ved Holmegaards-parkens kirke i Ordrup. Sideløbende har Niels Eric Grunnet været medlem af Den danske Præsteforenings hovedbestyrelse, og han har været faglig rådgiver i Psykiatrifonden. Fra 1977 til 2010 var han formand for Nordøstsjællands grundtvigske Højskoleforening. Niels Eric Grunnet har udgivet prædikensamlingerne "Giv det for intet" og "Frø".

Aftenen slutede med en kort andagt i kirken.