Brugerlogin

Indtast dit brugernavn og kodeord her for at logge ind på websitet:
Log ind

Har du glemt dit kodeord?

Foredrag og spisning

2-3 gange om året inviterer vi til fællesspisning og efterfølgende foredrag i sognegården. Nogen gange kalder vi det "Sidst på ugen". Det har ikke en fast frekvens, men bliver annonceret bl.a. her på hjemmesiden og i kirkebladet.

Typisk er det nødvendigt at tilmelde sig, og der er en egenbetaling på 50 kr.

Aftenen slutter med en kort andagt i kirken. 

Kommende foredrag

Torsdag den 21. marts kl. 19 invitere vi til foredraget Pilgrimsvandring – vejen til indre fred? v/Marie-Louise Impgaard Sørensen

Marie-Louise Impgaard Sørensen gik i sommeren 2014 fra Kruså til Rom på 70 dage. Det var et feltstudium i pilgrimsvandringen, som en form af sjælesorg. Hvad er det der sker på en sådan vandring?

Marie-Louise er præst og har indgående beskæftiget sig med pilgrimsvandringen under hendes teologistudier. Foredraget har en fin balance mellem den personlige oplevelse og det videnskabelige aspekt. Gennem et dias-show og Marie-Louise’s levende fortælling, er det næsten som selv at være med på vandringen. Foredraget inspirerer og giver den enkelte mulighed for at reflektere over egen livsvej.

I forbindelse med foredraget indbydes der til fællesspisning: Pris 50,-, som går til vores indsamling til Blå kors Pensionat Taastrup. Tilmelding og betaling senest 14. marts til kirkekontoret 3670 7400 eller på groendalslund.sogn@km.dk

Tidligere "Sidst på ugen"

Torsdag den 29. november 2018 holdt vi "Sidst på ugen" titlen “Grundtvigs kvinder- kvinderne bag Grundtvig!”

Foredraget var med præsten Niels Eric Grunnet, som selv beskriver sit foredrag således: ”I foredraget hører vi om de kvinder, der på hver sin vis kom til at præge Grundtvig fra vugge til grav. Gift blev han ikke mindre end tre gange med stærke, intelligente kvinder, der på hver sin vis tog del i de omvæltninger, der prægede Grundtvigs såvel indre som ydre liv. Grundtvig var et følsomt gemyt, og hans fascination af det kvindelige blev en digterisk metafor for det livsoplysende, livsbekræftende og livsskabende, mennesker imellem og mellem Gud og os.” 

Niels Eric Grunnet har fra 1960 været præst ved Aalborg domkirke og siden sognepræst i Fredensborg, i Haarby og i Egebæksvang. Fra 2008 har han været institutionspræst ved Holmegaards-parkens kirke i Ordrup. Sideløbende har Niels Eric Grunnet været medlem af Den danske Præsteforenings hovedbestyrelse, og han har været faglig rådgiver i Psykiatrifonden. Fra 1977 til 2010 var han formand for Nordøstsjællands grundtvigske Højskoleforening. Niels Eric Grunnet har udgivet prædikensamlingerne "Giv det for intet" og "Frø".

Aftenen slutede med en kort andagt i kirken.