Grøndalslund Kirke  Tårnvej 350
2610 Rødovre
 
Menu:
Forside
Kirke og kirkegård
Kontakt præster, kordegn, kirkegård mv.
Organisation og forretningsgange mv

Aktiviteter
Gudstjenester
Møder/arrangementer

Kor
Kirkeblad
Nyhedsmail

Menighedsrådet
Menighedsrådsmøder

Hvad gør jeg ved....
Fødsel og navngivning
Dåb
Konfirmation
Vielse
Bisættelse/begravelse
Sognebåndsløsere
Kirkebil
Navneændring
Ind- og udmeldelse af folkekirken

Andet
Links

Adm-modul (kræver login)
Webmaster
Vielse

I forbindelse med vielse, er der mange detaljer, som det kan være en fordel at kende til.

Kig lidt nærmere på emnerne her. Hvis der er spørgsmål, som du ikke har fået svar på, er du meget velkommen til at kontake os.


Vielse

Hvad gør man når man vil giftes
Vielse af to af samme køn
Når du/I skal giftes for anden gang
Samtale med præsten
Pyntning af kirken
Liturgien (gangen) i vielsen
Hvis I ønsker at lave sangark
Fotografering og videooptagelse
FAQ (hyppige spørgsmål og svar)

Tilbage
Grøndalslund Kirkes hjemmeside