Grøndalslund Kirke  Tårnvej 350
2610 Rødovre
 
Menu:
Forside
Kirke og kirkegård
Kontakt præster, kordegn, kirkegård mv.
Organisation og forretningsgange mv

Aktiviteter
Gudstjenester
Møder/arrangementer

Kor
Kirkeblad
Nyhedsmail

Menighedsrådet
Menighedsrådsmøder

Hvad gør jeg ved....
Fødsel og navngivning
Dåb
Konfirmation
Vielse
Bisættelse/begravelse
Sognebåndsløsere
Kirkebil
Navneændring
Ind- og udmeldelse af folkekirken

Andet
Links

Adm-modul (kræver login)
Webmaster
Sognebåndsløsere

Som medlem af Folkekirken er man knyttet til det sogn, hvor man bor, hvis man ikke har løst sognebånd.

Sognebåndsløsning sker til en præst i et andet sogn. Historisk er reglerne om sognebådsløsning blevet til for at man kunne knytte sig til en anden præst, hvis man var utilfreds med forkyndelsen i sit eget sogn. I praksis løser mange sognebånd for at bevare tilknytningen til et sogn, som man flytter fra.

Sognebåndsløsningen sker ved udfyldelse af et skema, hvor man skriver under på sit ønske om at slutte sig til en anden præst og hvor præsten skriver under på, at han er villig til at modtage den pågældende som sognebåndsløser.

Ved sognebåndsløsning skal man desuden skrive under på et andet skema, hvis man ønsker at få stemme- og valgret til menighedsrådet i sognebåndsløsningssognet i stedet for i bopælssognet.

Sognebåndsløseren kan anmelde at sognebåndet ophører, præsten kan under visse omstændigheder opsige sognebåndet.

Hvis en præst flytter til et andet sogn, bortfalder sognebåndsløsningerne til den pågældende præst.

Hvad gør jeg ved...

Fødsel og navngivning
Dåb
Konfirmation
Vielse
Begravelse/bisættelse
Sognebåndsløsere
Kirkebil
Navneændring
Ind- og udmeldelse af folkekirken
Kontakt til kirken og kirkegården

Tilbage
Grøndalslund Kirkes hjemmeside