Grøndalslund Kirke  Tårnvej 350
2610 Rødovre
 
Menu:
Forside
Kirke og kirkegård
Kontakt præster, kordegn, kirkegård mv.
Organisation og forretningsgange mv

Aktiviteter
Gudstjenester
Møder/arrangementer

Kor
Kirkeblad
Nyhedsmail

Menighedsrådet
Menighedsrådsmøder

Hvad gør jeg ved....
Fødsel og navngivning
Dåb
Konfirmation
Vielse
Bisættelse/begravelse
Sognebåndsløsere
Kirkebil
Navneændring
Ind- og udmeldelse af folkekirken

Andet
Links

Adm-modul (kræver login)
Webmaster
Menighedsrådsmøder

Menighedsrådsmøder er offentlige og holdes i Sognegården kl. 18:00.
Dagsorden & Referater kan i de kommende måneder, afhentes på kordegnekontoret i åbningstiden, mens MR undersøger muligheder for ny hjemmeside.Mødeplan for 2017

31. januar
22. februar
30. marts
25. april
31. maj
22. juni
Juli Ferie
29. august
27. september
26. oktober
28. november
December Frimåned

Der kan forekomme ændringer af nødvendige omstændigheder, hvilket bliver meddelt her på siden.

Menighedsrådet

Medlemmer
Stedfortrædere
Udvalg

Tilbage
Grøndalslund Kirkes hjemmeside