Grøndalslund Kirke  Tårnvej 350
2610 Rødovre
 
Menu:
Forside
Kirke og kirkegård
Kontakt præster, kordegn, kirkegård mv.
Organisation og forretningsgange mv

Aktiviteter
Gudstjenester
Møder/arrangementer

Kor
Kirkeblad
Nyhedsmail

Menighedsrådet
Menighedsrådsmøder

Hvad gør jeg ved....
Fødsel og navngivning
Dåb
Konfirmation
Vielse
Bisættelse/begravelse
Sognebåndsløsere
Kirkebil
Navneændring
Ind- og udmeldelse af folkekirken

Andet
Links

Adm-modul (kræver login)
Webmaster
Konfirmation

På disse sider finder du oplysninger om konfirmation i Grøndalslund Kirke.

Vælg mellem emnerne til højre. Har du spørgsmål, som ikke er blevet besvaret, er du meget velkommen til at kontakte os.

Konfirmander foråret 2005:Konfirmation

Indskrivning, datoer mv.
Forordning om konfirmation
Ritualet ved konfirmation
Fotografering og videooptagelse

Tilbage
Grøndalslund Kirkes hjemmeside