Grøndalslund Kirke  Tårnvej 350
2610 Rødovre
 
Menu:
Forside
Kirke og kirkegård
Kontakt præster, kordegn, kirkegård mv.
Organisation og forretningsgange mv

Aktiviteter
Gudstjenester
Møder/arrangementer

Kor
Kirkeblad
Nyhedsmail

Menighedsrådet
Menighedsrådsmøder

Hvad gør jeg ved....
Fødsel og navngivning
Dåb
Konfirmation
Vielse
Bisættelse/begravelse
Sognebåndsløsere
Kirkebil
Navneændring
Ind- og udmeldelse af folkekirken

Andet
Ledige stillinger
Links

Adm-modul (kræver login)
Webmaster
Velkommen til vores hjemmeside!

Her kan du finde oplysninger om:
 · gudstjenester
 · arrangementer i kirken og sognegården
 · praktiske oplysninger
 · livet i kirken....

Opslagstavle:

Babysalmesang i Grøndalslund Kirke - NYT HOLD BEGYNDER ONSDAG D. 10. AUGUST
Babysalmesang i Grøndalslund Kirke Tårnvej 350 Holdet mødes onsdag fra 9.45-10.30 i kirkerummet, hvor sangpædagog Marie Westergaard Lauritsen vil sørge for programmet. Efterfølgende er der mulighed for at hygge sammen over en kop kaffe i sognegården. Barnevogne kan parkeres under halvtaget ved kirkens indgang. Der er en deltager¬betaling på 200 kroner (10 gange á 20 kr.), som betales ved tilmelding. Tilmelding sker til kirkekon¬toret på 36 70 74 00. Marie kan kontaktes på 26 44 41 58.
Nyhedsmail
Tilmeld dig vores nyhedsmail! Den udsendes hver måned og indeholder en oversigt over gudstjenester, møder osv.
Læs mere...
Amtørkor optager nye medlemmer
Holder du af at synge. Så er Grøndalslundkoret måske noget for dig. Flere gange om året holder koret koncert og medvirker også ved nogen af gudstjenesterne. Koret øver hver tirsdag aften, i sognegården fra kl. 18:45 - 21:45.
Næste gudstjeneste:
15. søndag efter trinitatis
Søndag, den 04. september 2016
kl. 10:00

Næste andagtsonsdag:
Frokostandagt
Onsdag, den 21. september 2016
kl. 11:30

Næste eftermiddagsmøde:
Studiekreds om 1. Mosebog
Onsdag, den 14. september 2016
kl. 14:00

Næste aftenmøde:
Spaghettigudstjeneste og konfirmandindskrivning
Onsdag, den 07. september 2016
kl. 17:30

Næste koncert:
Festlig koncert
Onsdag, den 14. september 2016
kl. 19:00

Næste menighedsrådsmøde:
Tirsdag, den 20. september 2016
kl. 18:00

Grøndalslund Kirkes hjemmeside