Grøndalslund Kirke  Tårnvej 350
2610 Rødovre
 
Menu:
Forside
Kirke og kirkegård
Kontakt præster, kordegn, kirkegård mv.
Organisation og forretningsgange mv

Aktiviteter
Gudstjenester
Møder/arrangementer

Kor
Kirkeblad
Nyhedsmail

Menighedsrådet
Menighedsrådsmøder

Hvad gør jeg ved....
Fødsel og navngivning
Dåb
Konfirmation
Vielse
Bisættelse/begravelse
Sognebåndsløsere
Kirkebil
Navneændring
Ind- og udmeldelse af folkekirken

Andet
Links
Ledige stillinger

Adm-modul (kræver login)
Webmaster
Velkommen til vores hjemmeside!

Her kan du finde oplysninger om:
 · gudstjenester
 · arrangementer i kirken og sognegården
 · praktiske oplysninger
 · livet i kirken....

Opslagstavle:
Aftentur - Danmarks ny indvundne land
Kom med og oplev udvidelsen af Nordhavnen Alle i Grøndalslund Sogn er velkommende. Torsdag den 29. juni klokken 18.30 er der afgang med Bus fra hjørnet af Schweizerdalsvej-Tårnvej. Vi får et indblik i den historiske landvinding, hvor der kommer 1 million m2 nyt land til København. Efter et par timer kommer vi tilbage til Grøndalslund Kirke hvor der serveres rødvin og ostebord i sognegården og hele arrangementer koster 50 kr. pr. person. Bestilling og betaling foretages på kordegnekontoret efter først til Mølle princippet.
Ledig stillinger
En stilling som præst er slået op.
En stilling som kirke- og kulturmedarbejder er slået op.
Læs mere her.
Konfirmation 2018
I 2018 konfirmerer vi Nyager Skoles 8X og 8Y lørdag den 5. maj og 8Z samt elever fra øvrige skole lørdag den 12. maj. Indskrivning finder sted sommeren 2017.
Nyhedsmail
Tilmeld dig vores nyhedsmail! Den udsendes hver måned og indeholder en oversigt over gudstjenester, møder osv.
Læs mere...
Amatørkor optager nye medlemmer
Holder du af at synge. Så er Grøndalslundkoret måske noget for dig. Flere gange om året holder koret koncert og medvirker også ved nogen af gudstjenesterne. Koret øver hver tirsdag aften, i sognegården fra kl. 18:45 - 21:25.
Næste gudstjeneste:
3. søndag efter Trinitatis
Søndag, den 02. juli 2017
kl. 10:00

Næste aftenmøde:
Aftentur - Danmarks ny indvundne land
Torsdag, den 29. juni 2017
kl. 18:30

Næste menighedsrådsmøde:
Tirsdag, den 29. august 2017
kl. 18:00

Grøndalslund Kirkes hjemmeside