Grøndalslund Kirke  Tårnvej 350
2610 Rødovre
 
Menu:
Forside
Kirke og kirkegård
Kontakt præster, kordegn, kirkegård mv.
Organisation og forretningsgange mv

Aktiviteter
Gudstjenester
Møder/arrangementer

Kor
Kirkeblad
Nyhedsmail

Menighedsrådet
Menighedsrådsmøder

Hvad gør jeg ved....
Fødsel og navngivning
Dåb
Konfirmation
Vielse
Bisættelse/begravelse
Sognebåndsløsere
Kirkebil
Navneændring
Ind- og udmeldelse af folkekirken

Andet
Links

Adm-modul (kræver login)
Webmaster
Velkommen til vores hjemmeside!

Her kan du finde oplysninger om:
 · gudstjenester
 · arrangementer i kirken og sognegården
 · praktiske oplysninger
 · livet i kirken....

Opslagstavle:
Ændring af åbningstider på kirkegårdkontoret
På grund af sygdom ændres åbningstiden på kirkegårdskontoret til 10-12, dette gælder året ud.
Om valget til menighedsrådet
Da der kun er indleveret én gyldig kandidatliste til menighedsrådsvalget i Grøndalslund Sogn aflyses afstemningen. De nye rådsmedlemmer bekendtgøres, når menighedsrådet har konstitueret sig den 17. november. Valgudvalget
Konfirmation 2018
I 2018 konfirmerer vi Nyager Skoles 8X og 8Y lørdag den 5. maj og 8Z samt elever fra øvrige skole lørdag den 12. maj. Indskrivning finder sted sommeren 2018.
Nyhedsmail
Tilmeld dig vores nyhedsmail! Den udsendes hver måned og indeholder en oversigt over gudstjenester, møder osv.
Læs mere...
Amatørkor optager nye medlemmer
Holder du af at synge. Så er Grøndalslundkoret måske noget for dig. Flere gange om året holder koret koncert og medvirker også ved nogen af gudstjenesterne. Koret øver hver tirsdag aften, i sognegården fra kl. 18:45 - 21:25.
Næste gudstjeneste:
3. søndag i advent, De ni læsninger
Søndag, den 11. december 2016
kl. 10:00

Næste andagtsonsdag:
Julefrokostandagt
Onsdag, den 14. december 2016
kl. 11:30

Næste koncert:
Julekoncert med Panumkoret
Lørdag, den 10. december 2016
kl. 16:00

Grøndalslund Kirkes hjemmeside