Grøndalslund Kirke  Tårnvej 350
2610 Rødovre
 
Menu:
Forside
Kirke og kirkegård
Kontakt præster, kordegn, kirkegård mv.
Organisation og forretningsgange mv

Aktiviteter
Gudstjenester
Møder/arrangementer

Kor
Kirkeblad
Nyhedsmail

Menighedsrådet
Menighedsrådsmøder

Hvad gør jeg ved....
Fødsel og navngivning
Dåb
Konfirmation
Vielse
Bisættelse/begravelse
Sognebåndsløsere
Kirkebil
Navneændring
Ind- og udmeldelse af folkekirken

Andet
Links

Adm-modul (kræver login)
Webmaster
Begravelse/bisættelse

Anmeldelse af dødsfald skal ske senest to dage efter dødsfaldet til begravelsesmyndigheden d.v.s. til kordegnekontoret i afdødes bopælssogn. Afdødes dåbsattest og vielsesattest medbringes.

Anmeldelse kan også ske gennem et bedemandsfirma, som kan sørge for de nødvendige aftaler med præst og kirkegård.

Tidspunkt for evt. begravelse/bisættelse aftales med den præst, der skal forrette tjeneste.

Hvad gør jeg ved...

Fødsel og navngivning
Dåb
Konfirmation
Vielse
Begravelse/bisættelse
Sognebåndsløsere
Kirkebil
Navneændring
Ind- og udmeldelse af folkekirken
Kontakt til kirken og kirkegården

Tilbage
Grøndalslund Kirkes hjemmeside